• Nguyễn Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHNT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN SINH - THỂ

 • Ngô Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHNT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN ÂM NHẠC

 • Đặng Vĩnh Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHNT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN MÔN MỸ THUẬT

 • Trần Văn Huyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHNT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN MỸ THUẬT

 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHXH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN MÔN GDCD

    

 • Nguyễn Thị Qúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên tổ KHXH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN MÔN TIẾNG ANH

 • Mạc Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHXH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN MÔN VĂN

 • Giáp Quỳnh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHXH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   giáo viên môn Anh

 • Nguyễn Thị Thời
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHXH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN MÔN SỬ

 • Dương Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHXH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN MÔN VĂN

 • Phan Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên Tổ KHXH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GIÁO VIÊN MÔN VĂN

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 60
Năm 2022 : 1.032