Triển khai cuộc thi vẽ tranh do HĐĐ Huyện phát động, các em học sinh các lớp hào hứng tham gia. 2018-2019